Byggnadsklassificering 2018

083 Byggnader för yrkesläroanstalter

Undervisningsbyggnader för yrkesutbildning. [0]


...