Byggnadsklassificering 2018

0830 Byggnader för yrkesläroanstalter

Undervisningsbyggnader för yrkesutbildning.

Byggnader för yrkesläroanstalter är till exempel lokaler för arbetsundervisning och övriga undervisningsbyggnader vid yrkesläroanstalter. [0]

Innehåller inte

kontors- och förvaltningsbyggnader (0400 Kontorsbyggnader). [0]

Sökord

  • yrkesläroanstalt
  • lokal för arbetsundervisning vid yrkesläroanstalt
  • lokal för arbetsundervisning vid läroanstalt

...