Byggnadsklassificering 2018

0840 Högskolebyggnader

Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader som är avsedda för högskoleutbildning och fri vetenskaplig forskning.

Högskolebyggnader består av universitets- och yrkeshögskolebyggnader. [0]

Innehåller inte

förvaltnings- och kontorsbyggnader för undervisning (0400 Kontorsbyggnader). [0]

Sökord

  • universitetsbyggnad
  • universitet
  • yrkeshögskolebyggnad
  • yrkeshögskola
  • högskola

...