Byggnadsklassificering 2018

0841 Forskningsanstaltsbyggnader

Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader som är avsedda för fri vetenskaplig forskning, där undervisning i allmänhet inte ges. [0]

Innehåller inte

hälsovårdsbyggnader där en specifik patientgrupp eller sjukdom vårdas och undersöks (0612 Specialsjukhus och laboratoriebyggnader). [0]

Sökord

  • forskningsanstalt
  • forskningslaboratorium
  • observationsstation
  • observatorium

...