Byggnadsklassificering 2018

0891 Organisationers, förbunds, arbetsgivares och motsvarande undervisningsbyggnader

Övriga undervisningsbyggnader som används av andra än läroanstalter och högskolor.

Organisationers, förbunds, arbetsgivares och motsvarande undervisningsbyggnader är till exempel bilskolor, språkskolor och språkinstitut samt kurscentraler. [0]

Sökord

  • organisations undervisningsbyggnad
  • förbunds undervisningsbyggnad
  • arbetsgivares undervisningsbyggnad
  • bilskola
  • språkskola
  • språkinstitut
  • kurscentral

...