Byggnadsklassificering 2018

09 Byggnader inom industrin och gruvindustrin

Byggnader som är avsedda för omformande av material och komponenter till nya produkter samt byggnader som är avsedda för gruvverksamhet och belägna i ett gruvområde.

Byggnader inom industrin och gruvindustrin är produktionsbyggnader inom industrin, industri- och småindustrihus samt byggnader inom gruvindustrin. [0]

Innehåller inte

kontors- och förvaltningsbyggnader för industrin (0400 Kontorsbyggnader) eller lager (121 Lagerbyggnader). [0]


...