Byggnadsklassificering 2018

0910 Allmänna industrihallar

Produktionsbyggnader inom industrin i en våning med ett nästan enhetligt utrymme av halltyp, som passar många industribranscher. [0]


...