Byggnadsklassificering 2018

0911 Fabriksbyggnader inom den tunga industrin

Produktionsbyggnader inom industrin som är avsedda för den tunga industrin.

Inom den tunga industrin förädlas stor bulklastvara för övriga industribranscher. Det krävs mycket utrymme och tung maskinpark för produktionen. Tung industri är bland annat järn- och stålindustri, skeppsbyggnad, tillverkning av stora maskiner, pappersindustri och tillverkning av kemikalier. [0]

Sökord

 • produktionsbyggnad inom den tunga industrin
 • fabrik inom den tunga industrin
 • anläggning inom den tunga industrin
 • valsverk
 • gjuteri
 • pappersbruk
 • anläggning inom kemiindustrin
 • kemisk fabrik
 • petrokemisk fabrik
 • kemiskt raffinaderi
 • petrokemiskt raffinaderi
 • koksanläggning
 • gasverk

...