Byggnadsklassificering 2018

0919 Övriga produktionsbyggnader inom industrin

Produktionsbyggnader inom industrin som inte är allmänna industrihallar eller fabriksbyggnader inom den tunga industrin eller produktionsbyggnader inom livsmedelsindustrin.

Övriga produktionsbyggnader inom industrin är till exempel byggnader med reglerade förhållanden, såsom läkemedels- eller elektronikfabriker. [0]


...