Byggnadsklassificering 2018

092 Industri- och småindustrihus

Byggnader inom industrin och gruvindustrin där det finns många företag, ofta inom olika branscher.

I industri- och småindustrihus kan det utöver lokaler för småskalig produktion finnas till exempel affärer, kontor och lager. [0]


...