Byggnadsklassificering 2018

0920 Industri- och småindustrihus

Byggnader inom industrin och gruvindustrin där det finns många företag, ofta inom olika branscher.

I industri- och småindustrihus kan det utöver lokaler för småskalig produktion finnas till exempel affärer, kontor och lager. [0]

Innehåller inte

byggnader för hantering av mineraler, olja och gas utanför gruvområde (091 Produktionsbyggnader inom industrin) eller kontorsbyggnader i gruvområde (0400 Kontorsbyggnader). [0]

Sökord

  • industrihus

...