Byggnadsklassificering 2018

093 Byggnader inom gruvindustrin

Byggnader inom industrin och gruvindustrin som är belägna i ett gruvområde och används till att gräva, schakta, pumpa och förädla mineraler, olja och gas som förekommer i naturen.

Gruvverksamhet är en del av gruvindustrin. I byggnader inom gruvindustrin kan råmaterial omarbetas till en form som behövs i vidareförädling eller vidarebruk genom att sålla, tvätta, krossa, mala, polera eller på annat sätt berika dem.
Byggnader inom gruvindustrin är byggnader för hantering av metallmalm och övriga byggnader inom gruvindustrin. [0]

Innehåller inte

byggnader för hantering av metallmalm utanför gruvområde (091 Produktionsbyggnader inom industrin). [0]

Sökord

  • byggnad inom gruvindustrin
  • gruvbyggnad
  • gruva

...