Byggnadsklassificering 2018

0930 Byggnader för hantering av metallmalm

Byggnader inom gruvindustrin som är avsedda för hantering av metallmalm.

I byggnader för hantering av metallmalm kan råmaterial omarbetas till en form som behövs i vidareförädling eller vidarebruk genom att sålla, tvätta, krossa, mala, polera eller på annat sätt berika dem. [0]

Innehåller inte

byggnader inom gruvindustrin utanför gruvområde (091 Produktionsbyggnader inom industrin). [0]


...