Byggnadsklassificering 2018

0939 Övriga byggnader inom gruvindustrin

Byggnader inom gruvindustrin som är avsedda för hantering av andra råmaterial än metallmalm.

I övriga byggnader inom gruvindustrin kan till exempel olja, gas, sten, sand, grus, lera, gödselmineraler, ädelsten eller salt hanteras. [0]

Sökord

  • oljeraffinaderi

...