Byggnadsklassificering 2018

10 Byggnader för energiförsörjning

Byggnader som är avsedda för energiproduktion, -överföring, -distribution eller lagning av energi.

Byggnader för energiförsörjning är byggnader för energiproduktion och övriga byggnader för energiförsörjning. [0]


...