Byggnadsklassificering 2018

101 Byggnader för energiproduktion

Byggnader för energiförsörjning där energi produceras genom att utnyttja förnybara eller icke förnybara energikällor eller biprodukter som uppstår i samband med förädlingsprocessen.

El, värme och kyla kan produceras som sam- eller särproduktion på olika produktionssätt, såsom med vatten-, vind-, kondens- och kärnkraft. El kan också produceras med gasturbiner eller motorer. Hit hör också avfallsbränning för energi.

Byggnader för energiproduktion är byggnader för produktion av elenergi samt byggnader för produktion av värme- och kylenergi. [0]

Sökord

 • byggnad för energiproduktion
 • kraftverk
 • kondenskraftverk
 • anläggning för avfallsförbränning
 • kärnkraftverk
 • solkraftverk
 • vattenkraftverk
 • vindkraftverk
 • gaskraftverk
 • gasturbinanläggning
 • kolkraftverk
 • naturgaskraftverk
 • stenkolskraftverk

...