Byggnadsklassificering 2018

1010 Byggnader för produktion av elenergi

Byggnader för energiproduktion där det produceras el eller el och värme som samproduktion. [0]

Sökord

  • elkraftverk

...