Byggnadsklassificering 2018

1011 Byggnader för produktion av värme- och kylenergi

Byggnader för energiproduktion där energi produceras genom samproduktion av värme eller kyla. [0]

Sökord

  • värme- och nedkylningsanläggning
  • nedkylningsanläggning
  • värmeanläggning

...