Byggnadsklassificering 2018

109 Övriga byggnader för energiförsörjning

Byggnader för energiförsörjning som används för energiöverföring från produktions- eller lagringställen till förbrukningsobjekt samt lager.

Övriga byggnader för energiförsörjning är byggnader för energiöverföring och byggnader för lagring av energi. [0]


...