Byggnadsklassificering 2018

1090 Byggnader för energiöverföring

Övriga byggnader för energiförsörjning som används för energiöverföring från produktions- eller lagringställen till förbrukningsobjekt.

Byggnader för energiöverföring är till exempel transformatorer och kopplingsstationer. [0]

Sökord

  • byggnad för energiöverföring
  • transformator
  • transformatorstation
  • kopplingsstation

...