Byggnadsklassificering 2018

1091 Byggnader för lagring av energi

Övriga byggnader för energiförsörjning där energi lagras.

Energin som lagras kan vara till exempel el, värme, kyla, gas eller vätska, såsom väte.
Byggnader för lagring av energi är till exempel pumpkraftverk och vattenmagasin för fjärrvärme. [0]

Sökord

  • byggnad för lagring av energi
  • energilager
  • kondensatoranläggning
  • pumpkraftverk
  • vattenmagasin för fjärrvärme
  • vattenmagasin för fjärrkyla

...