Byggnadsklassificering 2018

11 Byggnader för samhällsteknik

Byggnader som är avsedda för vattenförsörjning och avfallshantering.

Byggnader för samhällsteknik består av byggnader för vattenförsörjning och avfallshantering samt byggnader för materialåtervinning. [0]

Sökord

  • byggnad för samhällstekniskt underhåll

...