Byggnadsklassificering 2018

111 Byggnader för vattenförsörjning

Byggnader för samhällsteknik som är avsedda för anskaffning och distribution av vatten samt hantering av avloppsvatten.

Byggnader för vattenförsörjning är byggnader för vattentäkt, vattenrening och vattendistribution. [0]


...