Byggnadsklassificering 2018

1120 Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall

Byggnader för avfallshantering där avfall samlas in, hanteras eller tillvaratas, mellanlagras eller slutdeponeras.

Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall inkluderar även byggnader för insamling, hantering, deponering och förstörelse av problemavfall genom bränning. [0]

Innehåller inte

byggnader för energiproduktion där avfall används för energiproduktion (101 Byggnader för energiproduktion). [0]

Sökord

  • byggnad för hantering av avfall
  • anläggning för hantering av avfall
  • avfallsförbränningsanläggning
  • anläggning för hantering av problemavfall

...