Byggnadsklassificering 2018

113 Byggnader för materialåtervinning

Byggnader för samhällsteknik där olika material återvinns och utnyttjas.

Material som kan återvinnas och utnyttjas är till exempel papper, glas, textilier och metall. [0]


...