Byggnadsklassificering 2018

1130 Byggnader för materialåtervinning

Byggnader för samhällsteknik där olika material återvinns och utnyttjas.

Material som kan återvinnas och utnyttjas är till exempel papper, glas, textilier och metall. I återvinningscentraler för material demonteras all slags skrot samt bilar, fartyg, tågvagnar, datorer, tv-apparater och övriga apparater som inte längre används för materialåtervinning. Metall- och annat avfall, skrot och övriga varor omformas till returråmaterial. [0]

Innehåller inte

byggnader för energiproduktion där material används för energiproduktion (101 Byggnader för energiproduktion), byggnader avsedda för tillverkning av nya slutprodukter av nyråmaterial och metallproduktion av återvunnen metall (091 Produktionsbyggnader inom industrin) eller byggnader avsedda för hantering av avfall (1120 Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall). [0]


...