Byggnadsklassificering 2018

12 Lagerbyggnader

Byggnader som är avsedda att användas som lagerlokaler. [0]

Innehåller inte

byggnader som används som garage för fordon (0511 Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik), byggnader som används som servicebyggnader för fordon (0512 Servicebyggnader för fordon i yrkestrafik), byggnader avsedda för lagring av energi (1091 Byggnader för lagring av energi), byggnader avsedda för deponering av avfall (1120 Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall), byggnader avsedda för förvaring av gödsel, urin och slam (1493 Gödselstäder) eller bostadsbyggnaders ekonomibyggnader och garage (1911 Ekonomibyggnader). [0]


...