Byggnadsklassificering 2018

1210 Ouppvärmda lager

Lagerbyggnader utan uppvärmning.

I lagerbyggnader utan uppvärmning kan förvaras varor som tål temperaturväxlingar. [0]


...