Byggnadsklassificering 2018

1212 Kyl- och fryslager

Lagerbyggnader med nedkylning eller som passar för förvaring av frysvaror.

I kyl- och fryslager förvaras varor som inte är hållbara i värme. Typiska produkter i kyllager är grönsaker, rotsaker och mejeriprodukter. Typiska produkter i fryslager är många livsmedel och mediciner. [0]

Sökord

  • kyllager
  • rotfruktslager
  • betlager
  • fruktlager
  • grönsakslager
  • lager för mjölkprodukter

...