Byggnadsklassificering 2018

1215 Lagertak

Öppna eller halvöppna lagerbyggnader för varor som tål utomhusluft men som behöver skydd för regn. [0]

Innehåller inte

tak för parkering och skyddande av fortskaffningsmedel (0514 Parkeringstak för fortskaffningsmedel) eller bostadsbyggnaders ekonomibyggnader, cykeltak och garage (1911 Ekonomibyggnader). [0]


...