Byggnadsklassificering 2018

131 Byggnader för räddningsväsendet

Byggnader som är avsedda för räddningsväsendets verksamhet.

Byggnader för räddningsväsendet är brandstationer, skyddsrum och övriga byggnader för räddningsväsendet. [0]

Sökord

  • byggnad för brand- och räddningsväsendet

...