Byggnadsklassificering 2018

1310 Brandstationer

Byggnader för räddningsväsendet som fungerar som bas för brandkåren eller frivilliga brandkåren. [0]

Sökord

  • räddningsstation

...