Byggnadsklassificering 2018

1319 Övriga byggnader för räddningsväsendet

Byggnader för räddningsväsendet som inte är brandstationer eller skyddsrum.

Övriga byggnader för räddningsväsendet är till exempel nödcentralerna. [0]

Sökord

  • nödcentralen

...