Byggnadsklassificering 2018

1410 Byggnader för mjölkboskap

Husdjursbyggnader där nötboskap hålls i kättar för mjölkproduktion.

Ladugårdar och lösdriftsstall är byggnader för mjölkboskap. [0]

Sökord

  • lösdriftsladugård
  • lösdriftsladugård med liggbås
  • lösdriftsladugård för mjölkboskap
  • ladugårdsbyggnad
  • ladugård
  • båsladugård

...