Byggnadsklassificering 2018

1412 Svinhus

Husdjursbyggnader där svin hålls för köttproduktion.

Svinhus är till exempel svinhus för suggor, gödsvinhus och svinstall med integrerad produktion. [0]

Sökord

  • svinhus för suggor
  • svinhus för grisning
  • svinhus för gödsvin
  • svinstall med integrerad produktion

...