Byggnadsklassificering 2018

1413 Fårhus och getstall

Husdjursbyggnader där får och getter hålls för produktion av kött, ull och mjölk. [0]

Sökord

  • fårstall
  • fårskydd
  • getskydd
  • getstall

...