Byggnadsklassificering 2018

1415 Byggnader för fjäderfä

Husdjursbyggnader där höns, broiler, kalkon eller övriga fåglar hålls för produktion av kött och ägg.

Byggnader för fjäderfä är till exempel anläggningar för broileruppfödning och hönserier för äggproduktion. [0]

Sökord

  • anläggning för fjäderfäuppfödning
  • anläggning för broileruppfödning
  • hönseri för äggproduktion
  • hönseri
  • anläggning för kalkonuppfödning

...