Byggnadsklassificering 2018

1491 Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål

Övriga lantbruksbyggnader där spannmål torkas eller förvaras. [0]

Sökord

  • torkbyggnad
  • tork
  • torksilo
  • spannmålssilo
  • lagersilo
  • sädesbod

...