Byggnadsklassificering 2018

1492 Lagerbyggnader för lantbruket

Övriga lantbruksbyggnader där foder och torrströ som behövs på lantgården förvaras och lantbruksmaskiner som används på gården förvaras och underhålls. [0]

Sökord

  • depå för lantbruksmaskiner
  • verkstad på lantgård
  • foderlager
  • torrströlager/ströförråd

...