Byggnadsklassificering 2018

1499 Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske

Övriga lantbruksbyggnader som inte är växthus, spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål, lagerbyggnader för lantbruket eller gödselstäder.

Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske är till exempel båthus och anläggningar för vinframställning på lantgårdar samt fiskerökerier för privatbruk. [0]

Sökord

  • båthus
  • anläggning för vinframställning
  • fiskrökeri

...