Byggnadsklassificering 2018

1911 Ekonomibyggnader

Övriga byggnader som utgör servicebyggnader för bostadsbyggnader eller fritidsbostadshus, eller som är tillfälliga byggnader.

Ekonomibyggnader är till exempel förråd, cykeltak och garage som hör till bostadsbyggnader och fritidsbostadshus samt tillfälliga personalbostäder och byggnader med sociala utrymmen på byggarbetsplatser. [0]

Sökord

  • skjul
  • cykeltak
  • garage
  • barack
  • kontorscontainer
  • sanitetscontainer

...