Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Px-kodlista för byggnadsklassificering (2018)

  •  
    • Px-koderna används för presentation av statistiska uppgifter i tabellform. De bygger i allmänhet på standardklassificeringar. Koderna har kompletterats med enhetliga summaklasser och okända klasser samt med egna summaklasser eller kombinationsklasser som statistikgrenarna använder i sina tabeller.