Windows-1252;;rakennus_6_20180101 code;level;classificationItemName "'SSS'";0;"Totalt" "'01'";1;"01 Bostadsbyggnader" "'011'";2;"011 Småhus" "'0110_0111'";9;"0110, 0111 Egnahems- och parhus" "'0110'";3;"0110 Egnahemshus" "'0111'";3;"0111 Parhus" "'0112'";3;"0112 Radhus" "'012'";2;"012 Flervåningshus" "'0120'";3;"0120 Låghus" "'0121'";3;"0121 Flervåningsbostadshus" "'013_014'";9;"013, 014 Kollektivbostadsbyggnader och bostadsbyggnader för speciella grupper" "'013'";2;"013 Kollektivbostadsbyggnader" "'0130'";3;"0130 Kollektivbostadsbyggnader" "'014'";2;"014 Bostadsbyggnader för speciella grupper" "'0140'";3;"0140 Bostadsbyggnader för speciella grupper" "'02T19'";9;"02-19 Övriga byggnader utom bostadsbyggnader" "'02'";1;"02 Fritidsbostadshus" "'021'";2;"021 Fritidsbostadshus" "'0210'";3;"0210 Fritidsbostadshus som passar för användning året runt" "'0211'";3;"0211 Fritidsbostadshus som passar för användning en del av året" "'03T05'";9;"03-05 Affärs- och kontorsbyggnader" "'03'";1;"03 Affärsbyggnader" "'031'";2;"031 Butiksbyggnader" "'0310'";3;"0310 Butikshallar för parti- och detaljhandel" "'0311'";3;"0311 Handelscentra, affärs- och varuhus" "'0319'";3;"0319 Övriga butiksbyggnader" "'032'";2;"032 Byggnader för inkvarteringsanläggningar" "'0320'";3;"0320 Hotell" "'0321'";3;"0321 Motell, vandrarhem och motsvarande byggnader för inkvarteringsanläggningar" "'0322'";3;"0322 Semester-, vilo- och rekreationshem" "'0329'";3;"0329 Övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar" "'033'";2;"033 Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader" "'0330'";3;"0330 Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader" "'04'";1;"04 Kontorsbyggnader" "'040'";2;"040 Kontorsbyggnader" "'0400'";3;"Kontorsbyggnader" "'05'";1;"05 Trafikbyggnader" "'051'";2;"051 Byggnader för trafik- och transportbranschen" "'0510'";3;"0510 Stationsbyggnader och terminaler" "'0511'";3;"0511 Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik" "'0512'";3;"0512 Servicebyggnader för fordon i yrkestrafik" "'0513'";3;"0513 Parkeringshus och -hallar" "'0514'";3;"0514 Parkeringstak för fortskaffningsmedel" "'052'";2;"052 Byggnader för informations- och kommunikationsteknik" "'0520'";3;"0520 Datacentraler och serverhallar" "'0521'";3;"0521 Telekommunikationsbyggnader" "'059'";2;"059 Övriga trafikbyggnader" "'0590'";3;"0590 Övriga trafikbyggnader" "'06T08_13'";9;"06-08, 13 Offentliga servicebyggnader" "'06'";1;"06 Vårdbyggnader" "'061'";2;"061 Hälsovårdsbyggnader" "'0610'";3;"0610 Centraler för hälsa och välbefinnande" "'0611'";3;"0611 Centralsjukhus" "'0612'";3;"0612 Specialsjukhus och laboratoriebyggnader" "'0613'";3;"0613 Övriga sjukhus" "'0614'";3;"0614 Rehabiliteringsinrättningar" "'0615'";3;"0615 Byggnader för djurvård" "'0619'";3;"0619 Övriga hälsovårdsbyggnader" "'062'";2;"062 Byggnader för socialtjänster" "'0620'";3;"0620 Byggnader för sluten vård" "'0621'";3;"0621 Byggnader för öppen vård" "'063'";2;"063 Fängelsebyggnader" "'0630'";3;"0630 Fängelsebyggnader" "'07'";1;"07 Byggnader för samlingslokaler" "'071'";2;"071 Kulturbyggnader" "'0710'";3;"0710 Teatrar, musik- och kongresshus" "'0711'";3;"0711 Biografer" "'0712'";3;"0712 Bibliotek och arkiv" "'0713'";3;"0713 Museer och konstgallerier" "'0714'";3;"0714 Utställnings- och mässhallar" "'072'";2;"072 Förenings- och klubblokalsbyggnader" "'0720'";3;"0720 Förenings- och klubblokalsbyggnader" "'073'";2;"073 Byggnader för religiösa samfund" "'0730'";3;"0730 Byggnader för religionsutövning" "'0731'";3;"0731 Församlingshus" "'0739'";3;"0739 Övriga byggnader för religiösa samfund" "'074'";2;"074 Idrotts- och motionsbyggnader" "'0740'";3;"0740 Ishallar" "'0741'";3;"0741 Simhallar" "'0742'";3;"0742 Allaktivitetshallar" "'0743'";3;"0743 Idrotts- och bollhallar" "'0744'";3;"0744 Stadion- och läktarbyggnader" "'0749'";3;"0749 Övriga idrotts- och motionsbyggnader" "'079'";2;"079 Övriga byggnader för samlingslokaler" "'0790'";3;"0790 Övriga byggnader för samlingslokaler" "'08'";1;"08 Undervisningsbyggnader" "'081'";2;"081 Byggnader för småbarnspedagogik" "'0810'";3;"0810 Daghem" "'082'";2;"082 Byggnader för allmänbildande läroanstalter" "'0820'";3;"0820 Byggnader för allmänbildande läroanstalter" "'083'";2;"083 Byggnader för yrkesläroanstalter" "'0830'";3;"0830 Byggnader för yrkesläroanstalter" "'084'";2;"084 Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader" "'0840'";3;"0840 Högskolebyggnader" "'0841'";3;"0841 Forskningsanstaltsbyggnader" "'089'";2;"089 Övriga undervisningsbyggnader" "'0890'";3;"0890 Undervisningsbyggnader inom det fria bildningsarbetet" "'0891'";3;"0891 Organisationers, förbunds, arbetsgivares och motsvarande undervisningsbyggnader" "'09T12'";9;"09-12 Industri- och lagerbyggnader" "'09'";1;"09 Byggnader inom industrin och gruvindustrin" "'091'";2;"091 Produktionsbyggnader inom industrin" "'0910'";3;"0910 Allmänna industrihallar" "'0911'";3;"0911 Fabriksbyggnader inom den tunga industrin" "'0919'";3;"0919 Övriga produktionsbyggnader inom industrin" "'092'";2;"092 Industri- och småindustrihus" "'0920'";3;"0920 Industri- och småindustrihus" "'093'";2;"093 Byggnader inom gruvindustrin" "'0930'";3;"0930 Byggnader för hantering av metallmalm" "'0939'";3;"0939 Övriga byggnader inom gruvindustrin" "'10'";1;"10 Byggnader för energiförsörjning" "'101'";2;"101 Byggnader för energiproduktion" "'1010'";3;"1010 Byggnader för produktion av elenergi" "'1011'";3;"1011 Byggnader för produktion av värme- och kylenergi" "'109'";2;"109 Övriga byggnader för energiförsörjning" "'1090'";3;"1090 Byggnader för energiöverföring" "'1091'";3;"1091 Byggnader för lagring av energi" "'11'";1;"11 Byggnader för samhällsteknik" "'111'";2;"111 Byggnader för vattenförsörjning" "'1110'";3;"1110 Byggnader för vattentäkt, vattenrening och vattendistribution" "'112'";2;"112 Byggnader för avfallshantering" "'1120'";3;"1120 Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall" "'113'";2;"113 Byggnader för materialåtervinning" "'1130'";3;"1130 Byggnader för materialåtervinning" "'12'";1;"12 Lagerbyggnader" "'121'";2;"121 Lagerbyggnader" "'1210'";3;"1210 Ouppvärmda lager" "'1211'";3;"1211 Varma lager" "'1212'";3;"1212 Kyl- och fryslager" "'1213'";3;"1213 Övriga lager vars förhållanden är reglerade" "'1214'";3;"1214 Logistikcentraler och andra mångsidiga lagerbyggnader" "'1215'";3;"1215 Lagertak" "'13'";1;"13 Byggnader för räddningsväsendet" "'131'";2;"131 Byggnader för räddningsväsendet" "'1310'";3;"1310 Brandstationer" "'1311'";3;"1311 Skyddsrum" "'1319'";3;"1319 Övriga byggnader för räddningsväsendet" "'14'";1;"14 Lantbruksbyggnader och djurstall" "'141'";2;"141 Husdjursbyggnader" "'1410'";3;"1410 Byggnader för mjölkboskap" "'1411'";3;"1411 Byggnader för köttboskap" "'1412'";3;"1412 Svinhus" "'1413'";3;"1413 Fårhus och getstall" "'1414'";3;"1414 Häststall" "'1415'";3;"1415 Byggnader för fjäderfä" "'1416'";3;"1416 Byggnader för pälsdjur" "'1419'";3;"1419 Övriga djurstall" "'149'";2;"149 Övriga lantbruksbyggnader" "'1490'";3;"1490 Växthus" "'1491'";3;"1491 Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål" "'1492'";3;"1492 Lagerbyggnader för lantbruket" "'1493'";3;"1493 Gödselstäder" "'1499'";3;"1499 Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske" "'19'";1;"19 Övriga byggnader" "'191'";2;"191 Övriga byggnader" "'1910'";3;"1910 Bastubyggnader" "'1911'";3;"1911 Ekonomibyggnader" "'1912'";3;"1912 Hyddor och kojor" "'1919'";3;"1919 Byggnader som inte klassificerats någon annanstans" "'X'";1;"Okänd"