Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Internationell brottsklassificering (ICCS)

  •  
    • Internationell brottskassificering (ICCS) är utvecklad av UNODC. Den bygger på beskrivning av brott, inte lagtext.