code;level;classificationItemName; "'SSS'";0;"Totalt"; "'1'";1;"Naturvetenskaper, totalt"; "'111'";2;"Matematik"; "'112'";2;"Statistik"; "'113'";2;"Data- och informationsvetenskap"; "'114'";2;"Fysik"; "'115'";2;"Rymdvetenskap och astronomi"; "'116'";2;"Kemi"; "'117'";2;"Geografi och miljövetenskaper"; "'1171'";3;"Geovetenskaper"; "'1172'";3;"Miljövetenskap"; "'118'";2;"Biovetenskaper"; "'1181'";3;"Ekologi, evolutionsbiologi"; "'1182'";3;"Biokemi, cell- och molekylärbiologi"; "'1183'";3;"Växtbiologi, mikrobiologi, virologi"; "'1184'";3;"Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi"; "'119'";2;"Övrig naturvetenskap"; "'2'";1;"Teknik, totalt"; "'211'";2;"Arkitektur"; "'212'";2;"Byggnads- och samhällsteknik"; "'213'";2;"El-, automations- och telekommunikationsteknik, elektronik"; "'214'";2;"Maskin- och produktionsteknik"; "'215'";2;"Teknisk kemi, kemisk processteknik"; "'216'";2;"Materialteknik"; "'217'";2;"Medicinsk teknik"; "'218'";2;"Miljöteknik"; "'219'";2;"Miljöbioteknologi"; "'220'";2;"Industriell bioteknologi"; "'221'";2;"Nanoteknologi"; "'222'";2;"Övrig teknik och teknologi"; "'3'";1;"Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, totalt"; "'311'";2;"Basmedicin"; "'3111'";3;"Biomedicinska vetenskaper"; "'3112'";3;"Neurovetenskaper"; "'312'";2;"Klinisk medicin"; "'3121'";3;"Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin"; "'3122'";3;"Cancersjukdomar"; "'3123'";3;"Kvinno- och barnsjukdomar"; "'3124'";3;"Neurologi och psykiatri"; "'3125'";3;"Öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar"; "'3126'";3;"Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi"; "'313'";2;"Odontologi"; "'314'";2;"Hälsovetenskaper"; "'3141'";3;"Hälsovetenskap"; "'3142'";3;"Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa"; "'315'";2;"Gymnastik- och idrottsvetenskap"; "'316'";2;"Vårdvetenskap"; "'317'";2;"Farmaci"; "'318'";2;"Medicinsk bioteknologi"; "'319'";2;"Rättsmedicin och övrig medicinsk vetenskap"; "'4'";1;"Jordbruks- och skogsvetenskaper, totalt"; "'411'";2;"Jordbruksvetenskap och skogsvetenskap"; "'4111'";3;"Jordbruksvetenskap"; "'4112'";3;"Skogsvetenskap"; "'412'";2;"Djursvetenskap, mjölkproduktlära"; "'413'";2;"Veterinärvetenskap"; "'414'";2;"Jordbruksbioteknologi"; "'415'";2;"Övriga jordbruksvetenskaper"; "'5'";1;"Samhällsvetenskaper, totalt"; "'511'";2;"Nationalekonomi"; "'512'";2;"Företagsekonomi"; "'513'";2;"Juridik"; "'514'";2;"Socialvetenskaper"; "'5141'";3;"Sociologi"; "'5142'";3;"Social- och samhällspolitik"; "'515'";2;"Psykologi"; "'516'";2;"Pedagogik"; "'517'";2;"Statsvetenskap"; "'518'";2;"Medie- och kommunikationsvetenskap"; "'519'";2;"Socialgeografi och ekonomisk geografi"; "'520'";2;"Övriga samhällsvetenskaper"; "'6'";1;"Humanistiska vetenskaper, totalt"; "'611'";2;"Filosofi"; "'612'";2;"Språk och litteratur"; "'6121'";3;"Språkvetenskaper"; "'6122'";3;"Litteraturforskning"; "'613'";2;"Konstforskning"; "'6131'";3;"Teater, dans, musik, övrig scenkonst"; "'6132'";3;"Bildkonst och formgivning"; "'614'";2;"Teologi"; "'615'";2;"Historia och arkeologi"; "'616'";2;"Övriga humanistiska vetenskaper"; "'9'";1;"Övriga vetenskaper"; "'999'";2;"Övriga";