Vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksillä

Vuokraa tarkistettaessa on huomioitava, että tarkistus tulisi tehdä sopimuksen tekohetken ja tarkasteluhetken välillä, jotta koko ajanjakso tulee otettua huomioon.

a) Vuokrasopimus solmittu euromääräisenä

Asunnon vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka perusajankohta on 1951:10=100. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 1.4.2012, jolloin uusin tiedossa ollut indeksipisteluku, 1850, on helmikuulta 2012. Vuokraksi on sovittu 600 euroa. Vuokraa tarkistetaan vuosittain.

Vuokran tarkistus vuonna 2013
Helmikuun 2013 elinkustannusindeksin pisteluku on 1881. Tarkistettu vuokra on siten:

1881 / 1850 * 600 euroa = 610,05 euroa

Vuokran tarkistus vuonna 2015
 Helmikuun 2015 indeksipisteluku on 1902. Uudeksi vuokraksi saadaan:

1902 / 1850 * 600 euroa = 616,86 euroa

 

b) Vuokrasopimus solmittu markkamääräisenä

Asunnon vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka perusajankohta on 1951:10=100. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 1.5.1997, jolloin uusin tiedossa ollut indeksipisteluku, 1405, on maaliskuulta 1997. Vuokraksi on sovittu 3 000 mk. Vuokraa tarkistetaan vuosittain.

Vuokran tarkistus vuonna 2015

Muunnetaan 3 000 markkaa euroiksi jakokertoimella 5,94573 = 504,56 euroa. Maaliskuun 2015 indeksipisteluku on 1908, uudeksi euromääräiseksi vuokraksi saadaan:

1908 / 1405 * 504,56 euroa = 685,19 euroa.


Päivitetty 2.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2015-06-02_kay_002.html