Paikkatietoa

Tilastokeskus tuottaa kartta-aineistoja (raja-aineistoja), tekee toimeksiantoina paikkatietoanalyysejä ja jakaa tilastoaineistoja Inspire-asetuksen mukaisen rajapintapalvelun kautta, jolloin aineistot ovat hyödynnettävissä suoraan eri paikkatieto-ohjelmissa.

Rekisteriaineistojen sisältämä tarkka koordinaattitieto mahdollistaa hallinnollisista aluejaoista riippumattomien aluejakojen muodostamisen ja tilastoaineistojen hyödyntämisen asiakkaille tehtävissä toimeksiannoissa paikkatietomenetelmiä käyttäen, esim. muodostamalla asiakkaan tarvitsemia vapaavalintaisia aluejakoja.