Tietoa kunnittain

Kunnittaista tietoa on saatavana monista maksullisista ja maksuttomista tietokannoista ja palveluista. Laajin kunnittaista tietoa sisältävä tietokantamme on StatFin.

Kuntatietoa StatFin-tietokannassa

StatFinin taulukot päivittyvät julkistusten yhteydessä. Tietokannan omalla haulla voit hakea tietoa esimerkiksi tietyn kunnan nimen sisältävistä taulukoista. Voit käyttää hakua tietokannassa tai kopioida oheisen linkin selaimen osoiteriville ja vaihtaa linkin loppuosaan Tampereen tilalle etsimäsi kunnan nimen: 

  • https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/search/?searchquery=tampere

Kuntien avainluvut

Kuntien avainluvut -palvelussa voit vertailla kuntia keskenään tai suhteessa koko Suomen lukuihin. Palvelu esittää keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa ja kuvioina.

Tutustu Kuntien avainluvut -palveluun

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot

Vuodesta 2021 alkaen kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille, ja ne ovat saatavissa Tutkikuntia.fi-palvelusta.

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat taloustiedot tilastovuoteen 2020 asti on koottu omaan tietokantaansa. Tiedot on kerätty kuntatalouden tiedonkeruussa ja kuntatalous neljännesvuosittain -tiedonkeruussa.

Tutustu kuntien ja kuntayhtymien raportoimiin taloustietoihin