Työelämän suurten muutosten vuosikymmenet

Suomalainen työelämä on muuttunut merkittävästi menneinä vuosikymmeninä. Ennen maataloudesta elänyt Suomi on muuttunut nopeasti palkansaajien palveluyhteiskunnaksi. Työllisten joukko on naisistunut, ja työttömyys on muuttunut pysyväksi ilmiöksi. Työvoiman kysyntä on liikuttanut työikäistä väestöä maan sisällä ja rajojen yli. Koulutustaso on noussut ja työ tietoteknistynyt. Työajat ja työsuhteet ovat alkaneet mukautua työelämän tarpeisiin.

Työelämän suurten muutosten vuosikymmenet -teos kuvaa näitä ja monia muita suomalaisen työelämän käänteitä useiden vuosikymmenien ajalta. Tilastokeskuksen työelämää kuvaaviin tilastoihin ja tiedonkeruisiin pohjautuvat artikkelit auttavat ymmärtämään suomalaisen työn historiaa ja nykypäivää asiantuntijoiden kertomana.

Julkaisusarja: Työmarkkinat

Aihealue: Työmarkkinat

ISBN 978-952-244-132-4

Lataa julkaisun sisällysluettelo ja johdanto pdf-muodossa (64 kt, 7 s.).

Julkaisun voi tilata myyntipalvelusta: myynti@tilastokeskus.fi

Tiedustelut: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi


Päivitetty 20.3.2012