Esimerkit

Paikkatietoanalyysimenetelmillä voidaan selvittää esimerkiksi moottoritien vaikutusalueella asuvan väestön määrää ja rakennetta.

Aineiston määrittely ja etäisyysvyöhykkeen muodostaminen moottoritielle

Vaikutusalueen väestötiedot voidaan poimia joko henkilöiden koordinaattitiedot sisältävästä väestörekisteriaineistosta tai ruutuaineistosta, jossa väestötiedot on summattu ruuduittain. Tarvittavan tiedon tarkkuustaso ja käyttötarkoitus määrittävät sen, käytetäänkö analyysin aineistona yksikkökohtaista rekisteriaineistoa vai ruuduittaista tietoa.

Tässä esimerkissä väestötietoaineistona on käytetty 250 m x 250 m -ruuduittain summattuja väestötietoja, koska vaikutusalueen sisään jäävän väestömäärän lisäksi on haluttu esittää väestön sijainti teemakarttana.

Aineiston poimintaa varten moottoritielle luodaan 1 km:n vyöhyke.

Vyöhykkeen sisään jäävän aineiston poiminta

Ruutuaineistosta poimitaan kaikki ne ruudut, joiden aluetta jää vyöhykkeen sisään.

Poimitut vaikutusalueen väestömäärätiedot voidaan esittää teemakarttana

Teemakarttaesitys kertoo havainnollisesti väestön sijainnin.